Aliaksandr Rajchonak

Aliaksandr Rajchonak

Associate Professor

Department

Department of History of Belarus and political science

Contact details

 8 (017) 327-71-95

 raichenok@belstu.by

 Sverdlova St. 13a, 339a-4

Research interests:

Formation of Belarusian statehood, formation and history of the Belarusian nation.

Teaching​:

Compulsory module "History", compulsory module "Political science", Тhe Great patriotic war of the soviet people, religious studies.

List of publications​: 

  • Уплыў сацыяльна-эканамічнай стратыфікацыі насельніцтва Беларусі ў канцы ХІХ - пачатку ХХ ст. на працэс фарміравання беларускай нацыі.
  • // Труды БГТУ. Серия V. История, философия, филология. — 2010.  Выпуск ХVIІІ. —  С. 41-44.
  • Працэс урбанізацыі Беларусі і яго ўплыў на фарміраванне беларускай нацыі. //  Труды БГТУ. Серия V.  Научный журнал № 5(143): История, философия, филология. — 2011.  Выпуск ХІХ. — С.27–29
  • Уплыў Першай сусветнай вайны на беларускі нацыянальны рух і працэс станаўлення Беларускай дзяржаўнасці. //  Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемааўплывы» [тэкст] : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: Р. Р. Лазько (галоўны рэд.) [і інш.]. Гомель, 2012. С. 268-273
  • Гістарыяграфія праблем беларускай дзяржаўнасці пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі // Труды БГТУ. Научный журнал №5(169). 2014. История, Философия, Филология.  Минск. С.11-13
  • Беларускае пытанне у гады Першай сусветнай вайны // Войны XIV-XX вв. в судьбах белорусского народа: сб. научных статей.  Меж. Научно теоретической конференции. Минск 4 декабря 2014 г. / Бел. нац. Техн. Ун-т; Воен. Акад. МО РБ; редкол.: В.А. Божанов [ и др.]. – Минск: БГАТУ, 2014. – 328с. – С.192-199.