Ina Kaliada

Ina Kaliada

Associate Professor

Department

Department of History of Belarus and political science

Contact details

 8 (017) 327-71-95

 koleda@belstu.by

 Sverdlova St. 13a, 331a-4

Research interests:

National processes in the Belarusian lands (1920-1930s), history of world culture, ancient Egypt, Western European middle ages, the culture of the 20th century (modernism in art), interpersonal relationships and interaction: culture of communication, deviant behavior, conflicts.

Teaching​:

Compulsory module "History", cultural studies, history of world culture, the basics of psychology and pedagogics, the Great Patriotic war of the Soviet people.

List of publications​: 

  • Карэнізацыя дзяржаўнага апарата БССР як адзін з накірункаўнацыянальнай палітыкі ў 1920-я гады. Труды БГТУ Научный журнал. №5(134), философия, история, филология. Минск, 2011. с.39-41.
  • Беларусізацыя 1920-х гг.:стварэнне нацыянальнай сістэмы адукацыі і навукі ў БССР: “Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве ХІХ-ХХ стагодзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы.”. Материалы республиканской научной конференции. Гомель, 2011г. с.139-145
  • Барацьба з “нацыянал-дэмакратызмам” і рэпрэсіі на Беларусі ў 1920-я-1930-я гады.:Труды БГТУ . Научный журнал. №5(162). История, философия, филология. Минск, 2013. с.46-48.
  • Дзяржаўная моўная палітыка і станаўленне савецкай беларускай літаратуры ў 1920-я – 1930-я гады ў БССР.: Труды БГТУ. Научный журнал. №5(169). История. Философия. Филология. Минск, 2014. С.41-44.
  • Интеллигенция Беларуси в национально-культурных процессах 1920-х гг. Материалы XXVI международной научно-теоретической конференции «Интеллигенция/ интеллектуалы в кризисные и переломные периоды общественного развития. Иваново, 2015г. с.62-65.