Mikhail Yushkevich

 CV

Mikhail Yushkevich

Associate Professor, Ph.D.

Department

Department of silviculture

Contact details

 8 (017) 327 82 73

 ymv@belstu.by

 Sverdlova St. 13a, 228-1

 

Research interests:

Environmentally oriented forestry and cutting forests technology, silvicultural, ecological and technological aspects and assessment of felling and forest growing, recreational (landscape) forestry and forest management, natural reneval, diversity of species of forest ecosystems and the impact forest felling and recreation on it.

Teaching​:

Forestry, recreational forestry, urban forestry, silvicultural system functionality, basic technologies of forest complex, environmental protection and monitoring of forest ecosystems and others.

List of publications​: 

Educational literature:

  • Yushkevich M. V. Landshaftnoe lesovodstvo. Praktikum [Urban forestry. Courses]. Minsk, BSTU Publ., 2014.
  • Labokha K. V., Shiman D. V., Yushkevich M. V. Lesovedenie i lesovodstvo. Diplomnoe proektirovanie [Forest ecology and forestry. Graduation paper]. Minsk, BSTU Publ., 2013.
  • Yushkevich M. V., Mukhurov L. I. Funktsional'nye lesovodstvennye sistemy. Praktikum [Silvicultural system functionality. Courses]. Minsk, BSTU Publ., 2014.
  • Labokha K. V., Yushkevich M. Okhrana okruzhayushchey sredy i monitoring lesnykh ekosistem [Environmental protection and monitoring of forest ecosystems. Courses]. Minsk, BSTU Publ., 2012.

Scientific publications:

- Forest Carbon Resources of Belarus / L. Rozhkov (et al.). Minsk : BSTU, 2018. 218 p.

Yushkevich M. V. Social aspects of forest recreation. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2016, no. 1: Forestry, pp. 244−248 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Stand composition, keeps a high resistance to recreation and is attractive to the population. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2015, no. 1: Forestry, pp. 115−118 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Silvicultural efficiency of soil mineralization after continuous sanitary felling of coniferous forest stands in the forest-park part of the green zone of Minsk. Problemy lesovedeniya i lesovodstva: Sbornik nauchnykh trudov IL NAN Belarusi – Problems of forest ecology and forestry: Proceedings of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus, 2015, issue 75, pp. 516−524 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Attractive to the population of different composition stands. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2015, no. 1: Forestry, pp. 111−114 (in Russian).

- Yushkevich M. V., Tolkach I. V. Recreational usage of lake Svityaz forests. Proceedings of BSTU. 2014. №. 1. Forestry. Minsk, BSTU, 2014. P. 76-78.

- Yushkevich M. V. Species diversity, transformation and synanthropization of vegetation Minsk suburban forests. Problemy lesovedeniya i lesovodstva: Sbornik nauchnykh trudov IL NAN Belarusi – Problems of forest ecology and forestry: Proceedings of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus, 2013, issue 73, pp. 461−472 (in Russian).

- Yushkevich M. V., Pashkevich L. S. Species diversity and synanthropization of Minsk suburban forests. Proceedings of BSTU. 2013. №. 1. Forestry. Minsk, BSTU, 2013. P. 93-95.

- Yushkevich M. V., Petrashkevich A. A. Transformation of forest live cover under recreational load. Proceedings of BSTU. 2013. №. 1. Forestry. Minsk, BSTU, 2013. P. 96-98.

- Yushkevich M. V., Zelenkevich V. I. Silvicultural effectiveness of soil disturbance after complete sanitary felling of spruce sorrel forests in park belt of Minsk landscaped area. Proceedings of BSTU. 2014. №. 1. Forestry. Minsk, BSTU, 2014. P. 73-75.

- Yushkevich M. V., Petrashkevich A. A. Natural renewal in suburban forests in Belarus. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2012, no. 1: Forestry, pp. 139−141 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Suburban Forests of Belarus. Problemy lesovedeniya i lesovodstva: Sbornik nauchnykh trudov IL NAN Belarusi – Problems of forest ecology and forestry: Proceedings of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus, 2012, issue 72, pp. 420−430 (in Russian).

- Hodorovich A. I., Yushkevich M. V. Environmental assessment technology felling and forest regeneration. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2001, issue 9, series number 1: Forestry, pp. 72−76 (in Russian).

- Hodorovich A. I., Yushkevich M. V. Intermediate yield with environmentally responsible felling. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2002, issue 10, series number 1: Forestry, pp. 200−203 (in Russian).

- Hodorovich A. I., Yushkevich M. V. Environmentally responsible principal felling. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2002, issue 10, series number 1: Forestry, pp. 160−162 (in Russian).

- Hodorovich A. I., Yushkevich M. V. Changes in species composition of forests and improving forest regeneration in Belarus. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2002, issue 11, series number 1: Forestry, pp. 97−100 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Influence of thinning on forest stands components. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2003, issue 11, series number 1: Forestry, pp. 103−105 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Environmental assessment forest regeneration. Les v zhizni vostochnykh slavyan ot Kievskoy Rusi do nashikh dney: Sbornik trudov IL NAN Belarusi – Forest in the life of the Eastern Slavs of Kievan Rus to the present day: Proceedings of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus, 2003, issue 57, pp. 201−203 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Dynamics of species diversity of forest stands under the influence of thinning. Sbornik trudov molodykh uchenykh – Proceedings of young scientists, 2004, vol. 1, pp. 284−289 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Methods of environmental assessment technology felling. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2005, issue 13, series number 1: Forestry, pp. 86−88 (in Russian).

- Shiman D. V., Yushkevich M. V. [Formation of natural pine stands gradual felling]. Tezisy dokladov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Regional'nye problemy prirodopol'zovaniya i okhrany prirodnykh resursov verkhnego Podneprov'ya i sopredel'nykh territoriy” [Abstracts of the international scientific-practical conference “Regional problems of nature use and protection of natural resources of the upper Dnieper and adjacent territories”]. Mogilev, 2009, pp. 185–187 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Dynamics of the structure and productivity of forests in the Republic of Belarus. Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2007, issue 15, series number 1: Forestry, pp. 98−102 (in Russian).

- Rozhkov L. N., Yushkevich M. V., Bobrovski D. I., Eroshkina I. F. Change forests with intensive urbanization (for example, the suburban forest of Minsk). Trudy BGTU – Proceedings of the Belarusian State Technological University, 2008, issue 16, series number 1: Forestry, pp. 135−139 (in Russian).

- Rozhkov L. N., Yushkevich M. V., Eroshkina I. F. [Dynamics of land and forests in suburban forests in Minsk]. Monitoring i otsenka sostoyaniya rastitel'nogo mira: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 80-letiyu Natsional'noy akademii nauk Belarusi [Monitoring and assessment of the vegetable world: materials of the International scientific conference devoted to the 80th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus]. Minsk, 2008, pp. 341–342 (in Russian).

- Yushkevich M. V., Pashkevich L. S. The dynamics of the forest live cover, undergrowth, understory in pine for group-gradual felling. Problemy lesovedeniya i lesovodstva: Sbornik nauchnykh trudov IL NAN Belarusi – Problems of forest ecology and forestry: Proceedings of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus, 2011, issue 71, pp. 196−206 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Dynamics forest compositions and reforestation in the Negoreloe experimental forestry. Problemy lesovedeniya i lesovodstva: Sbornik nauchnykh trudov IL NAN Belarusi – Problems of forest ecology and forestry: Proceedings of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus, 2009, issue 69, pp. 334−340 (in Russian).

- Yushkevich M. V. [Improving the structure of forest land]. Nauka o lese ХХІ veka: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 80-letiyu Instituta lesa NAN Belarusi [The science of forest XXI century: materials of the international scientific-practical conference dedicated to the 80th anniversary of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus]. Gomel, 2010, pp. 104–108 (in Russian).

- Yushkevich M. V. Condition, improvement and planning organization of suburban forests of Pinsk. Problemy lesovedeniya i lesovodstva: Sbornik nauchnykh trudov IL NAN Belarusi – Problems of forest ecology and forestry: Proceedings of the Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus, 2010, issue 70, pp. 391−402 (in Russian).